Τροφοδοτικά LED

Τα Τροφοδοτικά LED 12VDC – Switch Power supply είναι ειδικά για ταινίες LED και για όλα τα προϊόντα  LED με 12Volt ή 24Volt τάση

Dimmable Τροφοδοτικά LED (6)

Τροφοδοτικά LED 12VDC (15)

Τροφοδοτικά LED 24VDC (9)