Παρακάτω μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλούν όσα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε υπηρεσίες που συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να διαγραφούν τα στοιχεία σας. Θα στείλει ένα αίτημα στον διαχειριστή ιστότοπου. Θα σας κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις γίνει αυτό.
WooCommerce
WooCommerce gathers data entered by users in shop orders
WP Comments
WordPress Comments are data entered by users in comments
WordPress Posts
WordPress posts author data
WP User Data
WordPress user data stored as user meta data in database
Παρακάτω μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στον διαχειριστή του ιστότοπου για να διορθώσετε τα δεδομένα σας. Εισαγάγετε όσα θέλετε να διορθώσετε. Θα σας κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις γίνει αυτό.